دستگاه سوئیپر یا جاروی صنعتی شهری، یک ماشین فوق العاده است که می تواند با سرعت و کیفیت بالا انواع زمین های مسطح را در محیط های گوناگون نظافت نماید. امروزه استفاده از سوئیپر ها در نظافت محیط های تجاری و صنعتی به شکلی گسترده جایگزین روش های سنتی جمع آوری گرد و خاک و آلودگی های خشک شده است. سوئیپرها از نظر نوع و ساختار به مدل های متنوعی تقسیم می گردند، که هر کدام متناسب با یک محیط خاص و یک کاربرد ویژه می باشند. مواد جمع آوری شده توسط یک برس مرکزی رولی شکل به داخل مخزن پرتاب می گردند. به این طریق مواد و زباله های خشک موجود بر سطح زمین در داخل مخزن انباشته می شوند. سوئیپر های صنعتی با هدف جلوگیری از بلند شدن گرد و خاک در حین عملکرد برس ها، به سیستم مکش قدرتمند و فیلترهای کارآمد مجهز شده اند. در نتیجه این رده از سوئیپر ها در محیط های دارای سطح بالای آلودگی قابل استفاده می باشند. کلیه دستگاه های سوئیپر قابلیت نصب کابین ، سیستم سرمایشی و گرمایشی را دارند.